SLOVENSKY FILMOVÝ ZVÄZ

Slovenský filmový zväz má právnu formu občianske združenie. Združenie je registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-909/90-223 a do evidencie ministerstva bolo zapísané dňa 15.5.1996. Odkaz na evidenciu ministerstva nájdete TU

Sídlo občianskeho združenia je Hálkova 717/34, 831 03  Bratislava. Ide o korešpondenčné sídlo, nakoľko združenie nemá priestory, v ktorých by prevádzkovalo svoju činnosť. 

Združenie má pridelené IČO: 00 587 109 a DIČ: 2020830746. Združenie nie je platiteľom DPH. 

Združenie má zriadené bankové účty vo Fio banke, a.s., pobočke zahraničnej banky. Bežný bankový účet združenia má nasledujúci IBAN:

SK83 8330 0000 0026 0172 9883. 

Kontaktný e-mail na združenie je igric@igric.sk. 

Združenie sa riadi stanovami, ktorých platnú verziu nájdete TU

Webstránky SFZ a informácie pre členov nájdete TU.

__________________________________________________________________________________________________________

Článok o 30. IGRIC 2019 zverejnil filmpress.sk dňa 25.9.2019. Článok si môžete prečítať TU.

__________________________________________________________________________________________________________