PRIHLÁŠKA

PRIHLASOVANIE diel do 33. Igrica 2022 bolo ukončené, na príprave ďalšieho 34. Igrica 2023 už pracujeme.