HISTÓRIA


IGRIC, PRÉMIE, NÁRODNÉ FILMOVÉ CENY

Ako vznikla cena Igric?

V socialistickom Československu bol celý rad filmových tematických prehliadok a súťaží. Ich vyvrcholením bolo každoročné bilancovanie hranej i krátkometrážnej tvorby. No do výberu filmov a najmä do ich ocenenia zasahovalo nielen vedenie kinematografie, ale aj vyššie stranícke orgány.

Už pri prvom politickom odmäku roku 1963/64 a súčasnom nástupe československej novej vlny sa na pôde Filmového a televízneho zväzu (FITEZ) zrodila myšlienka samostatného, nezávislého hodnotenia tvorby. Na konci roku 1966 sa myšlienka stala realizovateľnou.

Spojenie so Slovenským literárnym fondom vytvorilo zázemie, aby boli ocenenia aj finančne dotované. Na báze národných kinematografií, slovenskej a českej.

ČeFITEZ pomenoval svoju cenu Trilobit.

Ja som navrhol názov IGRIC. Prečo? Igric (po latinsky Joculátor) bol stredoveký potulný spevák, herec komediant atď. Joculátori sa regrutovali nie iba z nižších spoločenských vrstiev, ale najmä z radov nedoštudovaných kňazov, právnikov, lekárov. Ich sociálne zázemie patrí k paradoxom stredoveku, v ktorom na jednej strane vládla masová negramotnosť a na strane druhej nezamestnanosť inteligencie. Joculátori sa delili stavovsky - ako súveká spoločnosť. Minesängri a trubadúri skladali a prednášali hrdinské i oslavné básne pre bohatých a mocných, sami boli poväčšine bohatí. Iní zasa robili dvorných bláznov, šašov a tiež sa nemali zle. Tí praví nezávislí igrici chodili pomedzi ľud, vystupovali na jarmokoch, pútnických miestach, vidieckych svadbách, v prícestných krčmách a pod. Boli muzikanti, speváci, herci, ránhojiči, zariekavači, žongléri, kúzelníci. Ovládali devätoro remesiel a tým desiatym bola bieda. Ich repertoár bol veľmi široký: prinášali správy i poznatky zo sveta, senzácie i poučenia, boli tvorcami stredovekej smiechovej kultúry - vymýšľali texty, gagy, scénické realizácie - skladali a spievali žartovné, náboženské, hrdinské i baladické piesne, scenáristicky, dramaturgicky, herecky i režijne sa zúčastňovali veľkolepých stredovekých mystérií atď., atď.

Môj návrh bol prostredníctvom SloFITEZu prijatý. Osobitne ho podporil Stano Barabáš, jeho podpredseda, ktorý mal na starosti prípravu podujatia. S tajomníkom SloFITEZu Jánom Szelepczényim sme navštívili akademickú sochárku Ernu Masarovičovú a dohodli s ňou vecný symbol ceny. Opísal som jej atribúty stredovekého igrica, ona mala vtedy vyhotovenú sériu komorných plastík: sochárskych alegórií múz a tuším sošku Hudba modifikovala do tejto podoby.

Prvé udeľovanie sa konalo v roku 1967. Zúčastnil sa ho čestný predseda FITEZu, národný umelec Martin Frič. Ocenenia Igric sa udeľovali ešte v rokoch 1968, 1969.

V prúde týchto filmových udalostí bol aj 21. august 1968 a jeho internacionálna "pomoc". FITEZ bol jednou (možno aj jedinou) organizáciou, ktorá súhlas s "pomocou" nevyslovila a nepodpísala. V dôsledku toho bol ako protispoločenská a protisocialistická organizácia príkazom federálneho Ministerstva vnútra zrušený a všetky jeho aktivity boli zakázané. Členovia predsedníctva, ktorí o stanovisku svojej organizácie jednomyseľne rozhodli, "dočasne" nesmeli byť prijatí za členov novo konštituovaného Zväzu dramatických umelcov. FITEZ a Igric boli teda koncom roku 1969 z príkazu ministra vnútra, ako najkompetentnejšieho v oblasti kultúry, "zavesené na klinec".

FITEZ bol 7.1.1970 vylúčený z Národnej fronty a tým na dvadsať rokov zakázaný a udeľovanie Igricov zrušené.

Slovenský filmový zväz sa pri svojom konštituovaní roku 1990 prihlásil k dedičstvu FITEZu a bolo teda logické, že 31.1.1993 obnovil aj udeľovanie ceny Igric.

Treba len vysloviť želanie, aby Igric naďalej napĺňal svoj pôvodný cieľ: hodnotiť dosiahnuté výsledky, stanovovať kritériá hodnôt, vytyčovať budúce smerovanie filmovej a televíznej tvorby.

--

Martin Slivka, 2000



25. IGRIC 2014

Vážení priatelia, kolegovia. Začnime od Adama.

Hotel Devín. Bratislava. 18. december 1967.

Konalo sa tu prvé odovzdávanie národnej filmovej ceny na Slovensku ceny Igric. Udeľoval ju Filmový a televízny zväz – FITEZ a finančne ju dotoval Literárny fond.

Prvé Igrice za tvorbu roku 1966 boli udelené 13 filmovým a televíznym umelcom, o.i. Štefanovi Uhrovi, Dominikovi Tatarkovi, Iljovi Zeljenkovi, Viliamovi Polónymu, Vincentovi Rosincovi, Martinovi Slivkovi, Martinovi Hollému a Dušanovi Hanákovi.

Ceny Igric boli udelené ešte dva razy, v roku 1968 a 1969 ďalším 14 slovenským filmárom, o.i. Jurajovi Jakubiskovi, Alfonzovi Bednárovi, Igorovi Lutherovi, Stanislavovi Barabášovi, Gustávovi Valachovi a Dušanovi Trančíkovi.

Ocenené boli o.i. hrané filmy slávnej československej novej vlny - Panna zázračnica, Kristove roky, Drak sa vracia, Krotká, Zbehovia a pútnici, Tri dcéry, aj dokumenty - Zakliata dolina, Odchádza človek, Fotografovanie obyvateľov domu.

V roku 1970 bol FITEZ, ktorý udeľoval Igrice - zakázaný pre politické postoje filmárov k Augustu 68 a nekompromisné oceňovanie kvality filmových diel.

Po založení SFZ v roku 1990 bolo udeľovanie cien Igric obnovené 31.01.1993.

19-krát boli Igrice udelené v Bratislave, 6x v Trenčianskych Tepliciach.

Bilancujme. Pripomínam, že doteraz bolo udelených 111 Igricov 91 tvorcom a hercom za 92 filmových a audiovizuálnych diel. Najviac - 4 Igrice získal - Martin Šulík, po 3 Martin Slivka, Katarína Kerekesová a Juraj Jakubiusko. 25 ocenených sa na nás pozerá z neba.

Hlavnými organizátormi tohtoročného 25. udeľovania výročných cien za audiovizuálne diela vytvorené v roku 2013 na Slovensku sú: Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov, Literárny fond a Klub filmových novinárov

V tomto roku bolo do súťaže prihlásených 62 filmov a audiovizuálnych diel. Ceny Igric a Tvorivé prémie v roku 2014 sú udelené v kategóriách: hraná tvorba pre kiná, televízna dramatická tvorba, filmová a televízna dokumentárna tvorba, animovaná tvorba, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele.

Tvorivé prémie aj v kategóriách ostatná filmová a televízna tvorba a audiovizuálna teória a kritika. Porota vedená kameramanom Jánom Ďurišom udelila 5 Igricov, 9 tvorivých prémií a 3 neštatutárne Ceny Petra Mihálika. Boli ocenené filmy mimoriadnej kvality. Cien bolo bohužiaľ veľmi málo, vynikajúcich filmov veľa. Dokument Kauza Cervanová bol nakrúcaný 8, Všetky moje deti 4 roky.

Obdobná cena udeľovaná v Čechách má názov Trilobit.

Symbol ceny, sošku Igric, vytvorila akademická sochárka Erna Masarovičová.

Soška Igrica je vysoká 33,8 cm, váži 2,4 kg.

Podobne, ako v minulých rokoch, sú počas vyhlásenia cien Igric udeľované aj Ceny slovenskej filmovej kritiky, v tomto roku po 22.-krát. O cenách hlasovalo 39 novinárov, ktorí ocenili 8 audiovizuálnych diel a osobností.

Na záver chcem poďakovať všetkým, čo sa pričinili o to, že sa ceny Igric udeľovali aj 47 rokov po ich vzniku. Vďaka priaznivcom sme porazili neprajníkov. Lebo aj takí sa nájdu.

25. udeľovanie cien Igric 2014 finančne podporil AVF.

--

Mgr. Štefan Vraštiak,

predseda Slovenského filmového zväzu



JUBILEJNÝ 25. IGRIC 2014

Porota hodnotila 62 filmov a audiovizuálnych diel

Porota jubilejného 25. ročníka najstaršej filmovej ceny na Slovensku IGRIC stála pred neľahkou úlohou vybrať z veľkého množstva filmov tie najlepšie.

Členovia poroty hodnotili 62 filmov a audiovizuálnych diel, mnohé z nich už boli ocenené na domácich i zahraničných festivaloch. Videli sme filmy z rôznych produkčných spoločností, domácich i zahraničných s minoritným podielom slovenských financií, rôznych žánrov, štýlov, ale aj kvality. Snažili sme sa hodnotiť individuálne výkony z oblasti scenáristiky, kamery, herectva.

Do súťaže bolo prihlásených 10 hraných filmov, skoro všetky režírovali mladí tvorcovia, príslušníci druhej ponovembrovej generácie slovenských filmárov. Žiadalo by sa povedať, že vzniká „nová vlna“, skôr si myslím, že sú to menšie „vlny“, ktoré sa snažia nepodľahnúť tlaku okolia, ale ísť si za svojim cieľom.

Zvlášť badateľné je to v dokumentárnych filmoch, v ktorých sú často zobrazované pálčivé sociálne témy, ktoré traumatizujú spoločnosť. V týchto filmoch cítim snahu o autentické zobrazenie, často s použitím postupov z hraného filmu. Že si tieto filmy získali diváka, svedčia aj zmeny v historických rebríčkoch návštevnosti domácich dokumentov v ére samostatného Slovenska.

Porota dospela k záveru, že situácia v slovenskom filme sa mení k lepšiemu. Z hľadiska produkcie bol rok 2013 najplodnejší v histórii Slovenska, nastúpila nová generácia, ktorá využíva nové digitálne technológie na vyjadrenie svojich myšlienok.

Je potešiteľné konštatovať, že sú preč časy, keď pri udeľovaní IGRICA bolo viac cien ako filmov - domácej tvorbe sa postupne darí získať naspäť stratenú dôveru diváka.

V mene poroty blahoželám oceneným a všetkým súťažiacim prajem veľa dobrých tvorivých nápadov a dostatok financií na ich realizáciu.

--

Ján Ďuriš,

predseda poroty 2014